Funkcje

 Dostęp on-line

Aplikacja jest dostępna on-line dla wszystkich użytkowników i do uruchomienia wymaga jedynie przeglądarki internetowej.

 Komunikacja

Aplikacja zawiera wiele funkcjonalności usprawniających komunikację podczas realizacji planów działań: wiadomości systemowe, wiadomości e-mail, powiadomienia SMS

 Planowanie Działań

W ramach planu działań możlwe jest stworzenie zaawansowanych przebiegów działań: zależnych, niezależnych, a także ich dowolnych kombinacji.

 Raporty i Wskaźniki

W aplikacji stworzono wiele przydatnych raportów i wykresów. W ramach wyższych pakietów możliwe jest przygotowanie raportów zgodnych z wymaganiami Klienta.

 Bezpieczeństwo

Użycie szyfrowanego połączenia SSL oraz codzienna kopia zapasowa bazy danych zapewniają bezpieczeństwo danych.

 Dostosowanie

Panel administracyjny pozwala nie tylko na pełne zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, ale również na dowolne kształtowanie struktury organizacyjnej i zarządzanie zmiennymi systemowymi.

Moduły

 Plany Działań

Moduł podstawowy zawiera wszystkie główne funkcje aplikacji, m.in. tworzenie i zarządzanie planami działań, a także mechanizm powiadamiania użytkowników.

 Pomysły Pracownicze

Moduł zarządzania Pomysłami Pracowniczymi wraz z rankingiem pomysłów oraz katalogiem nagród dla pracowników.

 Zmiany Inżynieryjne

Moduł zarządzania Pomysłami Pracowniczymi wraz z rankingiem pomysłów oraz katalogiem nagród dla pracowników.

Nasi Klienci

Logo csa 60b5c90fd864521775575e412ae598f3d33394d6977eb830d8ba1c7018477d9a
Logo nekers c3af76189ffa510599c434bc665b2baa6f1d9bac033142b1adf92e2c968d249b
Logo lear 1c15f69d81ac8bcbbf78cab330029c1bac3226386a0a7620a68b62bfd0831af3
Logo rubylogic 51a2ba2235aa4a1c7dd8897208c0b0a1bf891b3c01036c1eddf686e60a314ce9
Logo einet e8311df93bd5ad5740f72eed5e33d4d6e1e40351b9db4bbad8837334a982f50f

Pakiety

Limit
użytkowników
Moduł
podstawowy
Pomysły
Pracownicze
Zmiany
Inżynieryjne
Dodatkowo
w cenie pakietu
10
40,00 zł
400,00 zł/m-c
10,00 zł
100,00 zł/m-c
10,00 zł
100,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • jednorazowy import danych
20
7 dni za darmo
30,00 zł
600,00 zł/m-c
7,50 zł
150,00 zł/m-c
7,50 zł
150,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • jednorazowy import danych
 • jednorazowe szkolenie użytkowników
50
14 dni za darmo
20,00 zł
1 000,00 zł/m-c
5,00 zł
250,00 zł/m-c
5,00 zł
250,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • jednorazowy import danych
 • jednorazowe szkolenie użytkowników
 • 4h programisty na indywidualne zmiany w aplikacji
100
30 dni za darmo
15,00 zł
1 500,00 zł/m-c
3,75 zł
375,00 zł/m-c
3,75 zł
375,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • jednorazowy import danych
 • początkowe szkolenie użytkowników
 • szkolenie nowych użytkowników raz w roku
 • 4h programisty na indywidualne zmiany w aplikacji
200
60 dni za darmo
13,00 zł
2 600,00 zł/m-c
3,25 zł
650,00 zł/m-c
3,25 zł
650,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • cykliczny import danych
 • początkowe szkolenie użytkowników
 • szkolenie nowych użytkowników raz na pół roku
 • 8h programisty na indywidualne zmiany w aplikacji
500
90 dni za darmo
12,00 zł
6 000,00 zł/m-c
3,00 zł
1 500,00 zł/m-c
3,00 zł
1 500,00 zł/m-c
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania
 • cykliczny import danych
 • początkowe szkolenie użytkowników
 • szkolenie nowych użytkowników raz na kwartał
 • 8h programisty na indywidualne zmiany w aplikacji

Kontakt

e-mail:
 
telefon:
509 592 608