Hamburger

Instrukcja zarządzenia modułem Action Plan Pulse

Uzyskanie dostępu

Aby rozpocząć korzystanie z Action Plan Pulse, zaloguj się na konto administratora aplikacji Action Plan i wybierz z paska menu po lewej stronie moduł "Pulse". Jeżeli nie widzisz go na pasku, Skontaktuj się z nami.

Pulse manager manual 01.pl

Dodawanie kontaktów

Aby zaprosić pracowników do aplikacji Action Plan Pulse, najpierw należy dodać ich do kontaktów w module Action Plan Pulse. Kontaktami można zarządzać zarządzać w panelu "Lista kontaktów".

Kontakty można dodać na dwa sposoby: manualnie oraz za pomocą importu danych z pliku XLSX.

Pulse manager manual 02.pl

Aby dodać kontakt manualnie, należy kliknąć na przycisk "+ Nowy" w prawym górnym rogu ekranu i wypełnić formularz. Konieczne jest uzupełnienie numeru telefonu - jest on niezbędny do aktywacji aplikacji Action Plan Pulse na telefonie pracownika!

Pulse manager manual 03.pl

Aby zaimportować pracowników z pliku XLSX, należy kliknąć na przycisk "Import" w prawym górnym rogu ekranu i przygotować plik XLSX według wyświetlonego przykładu. Następnie należy dodać go w załączniku do formularza i kliknąć "Zaimportuj" w prawym górnym rogu ekranu.

Pulse manager manual 04.pl

Aktywacja kontaktów

Od czasu dodania osób do kontaktów, są one w stanie samodzielnie rozpocząć korzystanie z aplikacji mobilnej. Instrukcja korzystania z niej znajduje się tutaj.

W czasie gdy użytkownik rozpocznie logowanie do aplikacji poprzez wprowadzenie swojego numeru telefonu, jego status na liście zostanie zmieniony na "Zainicjowany". W jego profilu wyświetli się również kod aktywacyjny wysłany do niego SMSem.

Po poprawnej aktywacji aplikacji status na liście zmieni się na "Aktywny". Pojawi się również informacja o aktywności powiadomień push oraz systemie operacyjnym.

Pulse manager manual 05.plPulse manager manual 06.pl

Wysyłanie wiadomości

Do wysyłania wiadomości za pomocą Action Plan Pulse służy ekran "+ Nowa wiadomość".

Aby wysłać wiadomość, należy wypełnić tytuł, wskazać kiedy wiadomość ma zostać wysłana oraz zaznaczyć kontakty do które mają ją otrzymać.

Dodatkowe funkcje w obrębie tworzenia wiadomości obejmują zaawansowany edytor treści, potwierdzenie przeczytania, grafikę wiadomości która będzie wyświetlana na liście wiadomości w aplikacji oraz załączniki.

Pulse manager manual 07.pl

Aby zatwierdzić wiadomość, należy kliknąć na przycisk "Utwórz" w prawym górnym rogu ekranu. Jeżeli data dostarczenia pokrywa się z aktualną datą, wiadomość zostanie wysłana.

Zaawansowany edytor treści

Edytor treści wiadomości Pulse obejmuje następujące możliwości:

 1. Zmianę używanej czcionki
 2. Zmianę wielkości czcionki
 3. Użycie czcionki pogrubionej, kursywej, podkreśleń oraz przekreśleń
 4. Wybór koloru czcionki oraz jej tła
 5. Użycie czcionek nagłówka I i II stopnia
 6. Wpisanie cytatów i tekstu o stałej szerokości
 7. Tworzenie list numerowanych i nienumerowanych
 8. Użycie wcięć
 9. Zmiany ułożenia tekstu
 10. Dodawanie linków
 11. Kasowanie formatowania tekstu
Pulse manager manual 08.pl

Powiadomienia o aktualizacji

Jeżeli zajdzie potrzeba modyfikacji treści wiadomości i powiadomienia odbiorców o zaistniałej zmianie, po zapisie pojawi się przycisk "Wyślij powiadomienia o aktualizacji". Po jego kliknięciu odbiorcy dostaną dodatkowe powiadomienie.

Pulse manager manual 09.pl

Monitorowanie statusu wiadomości

Po utworzeniu wiadomości na górnym pasku pojawi się przycisk "Statystyki". Wyświetla on status wiadomości oraz informacje o wiadomości i jej odbiorcach.

Pulse manager manual 10.pl